Poniedziałek | 15 październik | 2018

Mam patent na kulturę - inicjatywy mieszkańców

nck_kd_v2-01

Chcesz, aby w Twoim mieście więcej się działo? Masz pomysł, ale brakuje Ci odwagi i funduszy? NOK pomoże Ci go zrealizować.

Nasielski Ośrodek Kultury rozpoczyna realizację projektu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Projekt ma na celu poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami, odkrywaniu i pobudzaniu ich aktywności społecznej poprzez oddolne działania animacyjne.

NOK „oddaje” kulturę w ręce społeczności lokalnej. Chce zaszczepić w ludziach ducha animacji, który pomoże wspólnie zrealizować w przyszłości wiele wspaniałych i potrzebnych działań kulturalnych w naszej miejscowości. Już wkrótce mieszkańcy gminy Nasielsk będą mieli okazję podzielić się swoimi potrzebami, preferencjami, oczekiwaniami, wyobrażeniami oraz pomysłami na wydarzenia kulturalne wypełniając ankiety, które dołączone zostaną do czasopisma „Życia Nasielska”. Na ich podstawie zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców. Odbędą się także spotkania warsztatowe, które pozwolą na stworzenie nowatorskich projektów. A to wszystko przyczyni się do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Kultury, z godnie z która będzie działał NOK.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w kreowaniu życia kulturalnego gminy Nasielsk. W maju zostanie ogłoszony konkurs na innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji inicjatywy lokalne. Zasady ich wyboru będą dostępne na naszej stronie internetowej (www.noknasielsk.pl). Spośród nadesłanych projektów wybierzemy od 3 do 7 różnych inicjatyw wskazujących nowe możliwości działań (w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni i z nową grupą). Pod okiem fachowców projekty zostaną dopracowane i zrealizowane. Każdy będzie mógł realnie wpłynąć na treść i sposób kreowania wydarzeń kulturalnych.

Już dziś zapraszamy do współpracy! Wszelkie pytania, sugestie, uwagi, pomysły można zgłaszać pisząc na adres e-mailowy: nok@noknasielsk.pl