Poniedziałek | 15 październik | 2018

Ogłoszenie wyników naboru wniosków “Mam patent na kulturę - inicjatywy mieszkańców”

plakat-dkstr1Znamy już wyniki konkursu “Mam patent na kulturę - inicjatywy mieszkańców” - dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015.

Z radością informujemy, że dofinansowane zostaną aż cztery inicjatywy zgłoszone przez naszych mieszkańców.

Komisja w składzie:

1. Katarzyna Świderska,

2. Magdalena Biernacka,

3  Krzysztof Macias ,

4. Danuta Białorucka,

5. Marek Tyc - przewodniczący,

6. Janusz Zawadzki - sekretarz.

dokonała analizy merytorycznej i formalnej inicjatyw, które zostały zgłoszone

do konkursu „Mam patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców” w ramach Programu

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015.

W terminie osoby fizyczne, grupy mieszkańców oraz stowarzyszenia zgłosiły następujęce inicjatywy:

1. “Budujemy wrażliwość” - Krzysztof Turek;

2. “Integracja mieszkańców w Dolinie Wkry” - Stowarzyszenie Dolina Wkry

3. “Biesiada Sierpniowa” - Grupa Sołecka

4. “ŁapZaMajka” - Dawid Domała

5. „Pokolorujmy Nasielsk” - Dream Team

6. “Nasielska Fabryka Guzikowych Pomysłów” - Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander

Każdy z członków komisji mógł przyznać danej inicjatywie od 0 do 100 punktów, które następnie były sumowane. W dniu 17 czerwca 2015 r. Komisja Oceniająca wytypowała i przedstawiła do dofinansowania następujące wnioski:

1. „Pokolorujmy Nasielsk” złożona przez Dream Team (437 pkt)

2. “Nasielska Fabryka Guzikowych Pomysłów” złożona przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander (437 pkt)

3. “Biesiada Sierpniowa złożona przez Grupę Sołecką” (428 pkt)

4. “ŁapZaMajka” złożona przez Dawida Domałę (329 pkt)

Poniżej podajemy również punktację pozostałych wniosków:

1 “Budujemy wrażliwość” inicjatywa złożona przez Krzysztofa Turka (282 pkt).

2. “Integracja mieszkańców w Dolinie Wkry” inicjatywa złożona przez Stowarzyszenie Dolina Wkry (255 pkt).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za pracę włożoną w przygotowanie wniosków.

Projekty będą realizowane od 17 sierpnia do 31 października 2015 r.