Poniedziałek | 15 październik | 2018

Cyfrowa jakość w nasielskim kinie

Po wakacjach widzów Kina Niwa w Nasielsku czeka niespodzianka. Już od września br. będzie można obejrzeć film z wysoką jakością dźwięku w systemie DOLBY STEREO SR. Od 1 lipca do 29 sierpnia br. zostanie zrealizowany projekt „Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego w kinie Niwa w Nasielsku”. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to 61 400,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wynosi 20 000,00 zł, a środki własne to 41 400,00 zł.
Funkcjonujący dotychczas system dźwiękowy w nasielskim kinie pochodzi z przełomu lat 80. i 90. Wniosek o jego modernizację Nasielski Ośrodek Kultury złożył 1 grudnia 2007 r. W lutym tego roku PISF podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na ten cel.Dolby Stereo SR (Spectral Recording) jest nowszym rozwinięciem systemu Dolby Stereo, które w kinach o odpowiedniej akustyce poprawia jakości dźwięku filmowego. Dialogi stają się bardziej naturalnie brzmiące, a szumy tła i zakłócenia są skutecznie wyeliminowane. Zastosowanie procesu Spectral Recording, którego koder jest jednym z najbardziej złożonych i wyrafinowanych układów techniki analogowej, pozwala uzyskać znacznie zwiększoną rozpiętość dynamiczną głównie efektów i muzyki oraz dalsze poszerzenie pasma częstotliwości, zwłaszcza w zakresie tonów najniższych.
Już po wakacjach zapraszamy mieszkańców naszej gminy na seanse filmowe z niezakłóconą, a czasem imponująco potężną muzyką oraz poruszającymi efektami dźwiękowymi.