Poniedziałek | 15 październik | 2018

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym

Konkurs Zapraszamy uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Gminnym. Jego celem jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości demokratycznych, zainteresowanie młodzieży wiedzą o samorządzie, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz upamiętnienie 20 rocznicy powołania samorządu terytorialnego.

Konkurs ma formę pisemną. Uczestnicy rozwiązują test z pytaniami dostosowanymi do każdej kategorii wiekowej. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów. Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. (ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw). Powinni także śledzić bieżące informacje dotyczące gminy Nasielsk, znać czasopismo samorządu gminnego „Życie Nasielska”, informacje ze strony internetowej www.nasielsk.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej: www.umnasielsk.bip.org.pl

Zgłoszenia do finału gminnego przyjmowane są do 17 maja br. w Urzędzie Miejskim. Dopuszcza się zgłoszenia w formie elektronicznej. Można je przesyłać na adres: um@nasielsk.pl

Finał konkursu odbędzie się 21 maja 2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku w godzinach:

  • godz. 8.30 klasy V i VI szkół podstawowych;
  • godz. 10.00 gimnazjum
  • godz. 11.30 szkoły średnie

Poniżej można pobrać Regulamin konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy.

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SAMORZĄDZIE GMINNYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY