Poniedziałek | 22 październik | 2018

Informacja o danych osobowych

logo_nok_nowe_-1Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny
W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa Dziecka).

Kto przetwarza dane osobowe Państwa (i Państwa Dziecka)?
Administratorem danych osobowych jest Nasielski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nasielsku, ul. Kościuszki 12.
Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa Dziecka)?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na NOK, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku, uzupełniające dane kontaktowe itp.) - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Dane osobowe Państwa (i Państwa Dziecka) będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
- wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
- poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
- przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa - powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa (i Państwa Dziecka)?
NOK, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa (i Państwa Dziecka), za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań NOK, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne NOK.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa (i Państwa Dziecka)?
NOK przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie - do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z nami listownie, na adres: Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk lub pocztą elektroniczną, na adres: nok@noknasielsk.pl