Sobota | 20 październik | 2018

Protokół z wyboru ofert

Protokół z wyboru ofert w zapytaniu ofertowym z dnia 07.11.2011 r.

I. Dotyczy:
Remont pomieszczeń Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku ul. Kościuszki 12

II. Zapytanie ofertowe ogłoszono w dniu 07.11.2011 r., opublikowane w prasie, na stronie internetowej NOK oraz wysłano za pomocą poczty elektronicznej do potencjalnych oferentów.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 16.11 2011 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbyło się 16.11.2011 r. o godz. 12.30 w siedzibie NOK.

III. Oferty firm – wartość (brutto)

1. Firma MAL-TOM, Usługi Remontowo-budowlane Tomasz Czeremurzyńki, 05-190 Nasielsk, ul. Piłsudskiego 12/16D; oferta z dnia 16.11.2011 r. o wartości
brutto 28583,00 zł
2. Usługi Remontowo-budowlane „SŁAW-BUD” Sławomir Szyc, 05-191 Nasielsk, Nowe Pieścirogi, ul. Diamentowa 48; oferta z dnia 16.11.2011 r. o wartości brutto 16903,02 zł
3. Firma Budowlana „DOM” Zbigniew Pijanowski, 06-456 Ojrzeń, ul. Warszawska 14; oferta z dnia 16.11.2011 r. o wartości brutto 30735,76 zł
4. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Kowalski&Syn Sp.J., 05-120 Legionowo, ul. Narutowicza 30, oferta z dnia 16.11.2011 r. o wartości brutto 33978,65 zł
5. P.H. Edyta Kosewska 05-190 Nasielsk, ul. Gen. A. Osińskiego 18, oferta z dnia 16.11.2011 r. o wartości 43340,91 zł

IV. Kryterium wyboru oferty: cena

V. W wyniku analizy ofert stwierdza się, że najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym
złożyła firma:

Firma MAL-TOM, Usługi Remontowo-budowlane Tomasz Czeremurzyńki, 05-190 Nasielsk, ul. Piłsudskiego 12/16D; oferta z dnia 16.11.2011 r. o wartości
brutto 28583,00 zł

VI. Z przyczyn formalnych odrzucona została oferta firmy:
Usługi Remontowo-budowlane „SŁAW-BUD” Sławomir Szyc, 05-191 Nasielsk, Nowe Pieścirogi, ul. Diamentowa 48; oferta z dnia 16.11.2011 r. o wartości brutto 16903,02 zł

Skład komisji:

Marek Tyc

Anna Sobczyńska

Janusz Zawadzki