Środa | 17 październik | 2018

Ważna informacja dot. Festiwalu Kolęd i Pastorałek

komunikatSzanowni Państwo, informujemy, iż zgłoszenia uczestników do III Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…” mogą dokonywać szkoły podstawowe i gimnazja z powiatu nowodworskiego i powiatu warszawskiego zachodniego. Z każdej ze szkół może wystąpić tylko trzech wokalistów lub trzy grupy wokalne w każdej z kategorii wiekowych (klasy I-III; klasy IV - VI; gimnazja).
NOK przyjmuje także zgłoszenia indywidualne, ale będą one brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy zgłaszany uczestnik reprezentuje szkołę, która nie zgłosiła swoich uczniów lub zgłosiła mniejszą liczbę niż przewidziana w regulaminie. Liczy się kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Festiwalu będziemy informować telefonicznie.

Biuro Organizacyjne Festiwalu
Tel. (23) 69 12 343
e-mail: nok@noknasielsk.pl