Sobota | 20 październik | 2018

Zapraszamy na spotkanie inicjujące projekt KULTURALNI EDUKATORZY - MAZOWIECKA SIEĆ EDUKACJI I KULTURY

spotkanieJeżeli lubisz działać, organizować, zmieniać lub planujesz działanie…
Jesteś nauczycielem/ką, animatorem/ką, edukatorem/ką, społecznikiem/czką, regionalistą/ką, pasjonatem/ką…
Pracujesz w oświacie, kulturze, organizacji pozarządowej…

…to właśnie Ciebie zapraszamy 29 marca o godz. 16.00 do Nasielskiego Ośrodka Kultury na spotkanie inicjujące w projekcie Kulturalni Edukatorzy!

W programie spotkania:
• Prezentacja projektu Kulturalni Edukatorzy
- Założenia projektu
- Program warsztatowy
- Wytyczne konkursu na współorganizację wydarzeń

• debata na temat współpracy oświata - kultura w regionie.

Czas trwania spotkania: ok. 3 godziny.

Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletni projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury, którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji w województwie mazowieckim. W ramach projektu przeprowadzimy diagnozę środowiska zajmującego się animacją i edukacją w województwie mazowieckim, spotkania inicjujące wraz z debatami o kulturze i oświacie, cykle warsztatowe, webinaria oraz konkursy na współorganizację projektów tworzonych i realizowanych we współpracy między kulturą a oświatą.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu rejestrując się w formularzu internetowym: https://docs.google.com/forms/d/1SrMI4zmgc3rhPfMOcqkL-XxKQ4xLN1jKwf94VRtAZbk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

W razie pytań proszę o kontakt z Natalią Roicką: n.roicka@mik.waw.pl, Tel.: 22 586 42 25.

Wszystkie aktualne informacje na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl w zakładce projekty.

Operatorem projektu jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Partnerzy projektu:
Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Federacja Mazowia, Forum Kultury Mazowsze, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Kolektyw Badawczy, Pracownia Muzyki Tradycyjnej przy Instytucie Muzyki i Tańca, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”, Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie “Projektoriat”, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Żuromińskie Centrum Kultury.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.