Środa | 17 październik | 2018

Zasady naboru inicjatyw mieszkańców

plakat-dkstrZapraszamy do udziału w konkursie na pomysły/inicjatywy mieszkańców. NOK realizuje projekt „Mam patent na kulturę - inicjatywy mieszkańców” w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury. “Oddajemy”  kulturę w ręce społeczności lokalnej aby wspólnie zrealizować wiele ciekawych i potrzebnych działań kulturalnych w naszej miejscowości.

Pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy i osoby zamieszkujące gminę Nasielsk, występujący jako:

- osoby indywidualne,

- grupy nieformalne (min. 3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela),

- organizacje pozarządowe.

Termin składania inicjatyw mija 15 czerwca br. o godz. 17.00. Nasielski Ośrodek Kultury zapewnia przy realizacji pomysłu/inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Maksymalna kwota dofinansowania pomysłu wynosi 5000 złotych.

W plikach zamieszczonych poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe zasady naboru, formularz zgłoszeniowy, kartę oceny oraz formularz zgody rodziców.

Zasady Konkursu

Karta Oceny

Formularz Zgłoszeniowy

Zgoda rodziców lub opiekunów