Wtorek | 16 październik | 2018

REGIONALNY PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH

przeglad-poprawionyREGIONALNY PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH

Zapraszamy serdecznie 10 września 2017 r. na pierwszy na terenie województwa mazowieckiego Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych.  Tego dnia w Nunie zaprezentują się:
Orkiestra Trzech Pokoleń działająca przy gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze Górnej,
Gminna Orkiestra Dęta ze Staroźrebów,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Jońcu,
Nasielska Orkiestra Dęta.

Zapraszamy od godz. 13.30 na plac przy szkole w Nunie.

* „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Wsparcie i rozwój Nasielskiej Orkiestry Dętej mająca na celu zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez organizację siedmiomiesięcznych warsztatów muzycznych  dla 20 osobowej grupy, która zasili istniejącą Nasielską Orkiestrę Dętą, wyposażenie orkiestrantów w 40 szt. mundurów reprezentacyjnych
oraz organizację Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 79.600,00 zł, w tym ze środków EFRROW: 50.649,00 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.