Sobota | 22 wrzesień | 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy “Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: “Dostawa cyfrowego sprzętu kinowego 3D dla Nasielskiego Ośrodka Kultury” - numer ogłoszenia BZP: 45352-2013.

Do pobrania: zawiadomienie