Środa | 17 październik | 2018

Warsztaty muzyczne

warsztaty-orkiestra-dataZapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zasilić szeregi Nasielskiej Orkiestry Dętej do udziału w warsztatach muzycznych. Zapisy prowadzone są w Nasielskim Ośrodku Kultury do 14 lipca 2017 r.  Więcej informacji pod nr tel. 23 69 12 343. Liczba miejsc ograniczona.

*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Wsparcie i rozwój Nasielskiej Orkiestry Dętej mająca na celu zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez organizację siedmiomiesięcznych warsztatów muzycznych  dla 20 osobowej grupy, która zasili istniejącą Nasielską Orkiestrę Dętą, wyposażenie orkiestrantów w 40 szt. mundurów reprezentacyjnych
oraz organizację Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 79.600,00 zł, w tym ze środków EFRROW: 50.649,00 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.