Środa | 17 październik | 2018

Zapraszamy na Biesiadę Sierpniową

biesiada-2016aZapraszamy na Biesiadę Sierpniową, która odbędzie się 27 sierpnia 2016 r. na placu przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich. Inicjatorami przedsięwzięcia jest Grupa Sołecka (przedstawiciele wsi: Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin, Studzianki, Wągrodno), Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich oraz Nasielski Ośrodek Kultury.
Zapraszamy do zapoznania się z programem Biesiady, który jest dostępny na plakacie.
Biesiada Sierpniowa, to jedna z trzech inicjatyw, które zostały wybrane do realizacji w ramach ogłaszanego w lutym przez NOK Konkursu “Mam patent na kulturę - inicjatywy mieszkańców - edycja 2016”.