Piątek | 21 wrzesień | 2018

Regulamin zakupu biletów

Regulamin zakupu biletów w Nasielskim Ośrodku Kultury

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej www.noknasielsk.pl.

2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej.

II. ZAKUP

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Ośrodkiem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.noknasielsk.pl:

a) rejestracji Użytkownika,

b) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,

c) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

d) otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Bilety pozostają własnością Ośrodka do czasu odnotowania przez Ośrodek potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Użytkownika.

3. W przypadku rezerwacji i sprzedaży internetowej należy podać pełne dane kontaktowe (nazwisko, numer telefonu, e-mail). Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane.  Podanie nieprawidłowych danych  skutkuje brakiem możliwości poinformowania Użytkownika o zmianie w repertuarze lub odwołaniu seansu, spektaklu, koncertu lub innego wydarzenia.

4. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej.

5. Płatności za bilety obsługuje PayU S.A., ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

7.W przypadku płatności kartą lub ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane.

8. Ceny biletów oferowanych przez Ośrodek zawierają podatek VAT.

9. Na prośbę klienta, przy zakupie biletów w kasie ośrodka, wystawiana jest faktura VAT. Fakturę VAT wystawiamy w ciągu 7 dni po zakupie biletów na podstawie paragonu fiskalnego. Aby otrzymać fakturę VAT za bilety zakupione on-line należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT- oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

10. Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu Biletów w jednym zamówieniu. W przypadku chęci zakupu większej liczby biletów prosimy o kontakt  mailowy lub telefoniczny  z kasą biletową Ośrodka.

11. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

12. Sprzedaż biletów w Systemie  on-line kończy się 3 godziny przed  rozpoczęciem  danego wydarzenia.

13. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Ośrodka.

14. W przypadku dokonania rezerwacji biletów należy je odebrać w ciągu 48 godzin od terminu dokonania rezerwacji i nie później niż 30 minut przed planowaną datą wydarzenia.

III. REALIZACJA BILETU

1. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sali wydruku w kolorze czarnym na białym papierze w formacie A4, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm lub  wiadomości SMS.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

3. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.

IV. ZWROTY

1. Zwrot biletów możliwy jest w przypadku odwołania wydarzenia przez Ośrodek.

2. W przypadku odwołania spektaklu, seansu, koncertu lub innego wydarzenia Ośrodek bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu oraz o procedurze dokonania zwrotu.

3. Zwrot biletów w kasie Ośrodka odbywa się za okazaniem paragonu fiskalnego, dołączanego do biletów przy sprzedaży.

4. Zwrot biletu jest możliwy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu, jednak nie później niż przed rozpoczęciem seansu-imprezy na jakie bilet został kupiony.

V. REKLAMACJE

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: nok@noknasielsk.pl lub listownie Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Ośrodek w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

VI. DANE OSOBOWE

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika ze Strony Internetowej, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.