Poniedziałek | 15 październik | 2018

Rodzinka nie z tej Ziemi

rodznztzi2Animacja, komedia, przygodowy

Kanada, USA

czas: 1 godz. 29 min.

» DATA:

12.03.2014 (środa)

13.03.2014 (czwartek)

14.03.2014 (piątek)

15.03.2014 (sobota)

16.03.2014 (niedziela)

GODZ. 15.00

» CENA BILETU:

- ulgowy 15 zł

- normalny 18 zł

- okulary 3D 4 zł

Uwaga!!! środy i czwartki TANIEJ:

- ulgowy 12 zł

- normalny 15 zł

» OPIS:

Astro­nau­ta Scorch Su­per­no­va ucho­dzi za bo­ha­te­ra na­ro­do­we­go po­pu­la­cji pla­ne­ty Baab. Pod­czas ko­lej­nej ko­smicz­nej wy­pra­wy jego celem staje się Zie­mia, z któ­rej ode­bra­no ta­jem­ni­czy sy­gnał S.O.S….